Taisyklės

Terminai:

Savininkas – asmuo suteikiantis www puslapio paslauga adresu saskaita.no. Puslapio savininkas yra jos administratoriu.
Vartotojas – pilnametis fizinis arba juridinis asmuo, kuris gali atstovauti įmonę ir veikti jos vardu.
Puslapis – paslauga, kuri atsirande adresu saskaita.no

Naudojimo sąlygos ir atsakomybė:

  1. Prieš sistemos naudojimo vartotojas privalo susipažinti su taisyklėmis.
  2. Sistema yra prieinama internetu.
  3. Kiekvienas vartotojas gali turėti tik vieną sąskaitą sistemoje, yra atsakingas už savo slaptažodį, kurio negali perduoti trečiams asmenims. Administratorius nėra atsakingas už trečių asmenų veiklą dėl vartotojo kaltės.
  4. Kiekvienas vartotojas turi teisę peržiūrėti savo duomenis.
  5. Sistemoje yra saugomos ir kaupiamos domenys, kurie yra įvesti registravimo metu. Sistema kaupia taip pat kitu asmenų duomenys jeigu vartotojas jas įrašo naudojant programą.
  6. Vartotojas sutinga gauto serviso pasiūlymus ir kitas informacijas.
  7. Vartotojas sutinka, kad sistema naudos jo duomenis savo veiklos tikslams (įskaitant vindikacijos tikslus) bei marketinginiams tikslams.
  8. Visas pastabas gali būti siunčiamas elektroninio pasto adresu, kuris atsiranda Kontaktai dalyje.
  9. Vartotojas privalo apmokėti sąskaitas-faktūras, kurias išrašo sistemos savininkas. Dokumentai atsiranda kortelėje Atsiskaitymai. Priešingu atveju vartotojo sąskaita bus užblokuota o skola išieškota vindikacijos būdu.
  10. Nuo 2014 m. gegužės mėn. sąskaitose-faktūrose atsiranda KID numeris, kuri reikia naudoti apmokėjimo metu. Prie sąskaitos-faktūros yra priskaičiojamas 10 NOK mokėstis už KID naudojimą.

Nors sistemos kurėjai stengėsi, kad visos funkcijos veiktų teisingai ir atitiktų teisminiams normoms, Administratorius negali garantuoti, kad neatrastų klaidos. Todėl prieš sąskaitos-faktūros spausdimo ir siuntimo, vartotojas privalo pats patikrinti visas įvestas duomenis, ypač įvestas sumas. Vartotojas yra atsakingas už duomenų įvedima. Šios taisyklės gali būti keičiamos, o vartotojas privalo jos stebėti.

Registravimas sistemoje ir jos naudojimas patvirtina sutikimą laikytis jos taisyklių ir jomis vadovautis.

teisinė informacija

Puslapio turinys priklauso savininkui ir yra saugoma jo teisėmis. Savininkas nėra atsakingas už klaidos, nepilnos arba neaktualios duomenis. Savininkas nėra atsakingas už žalas padarytas trečių asmenių arba vartotojo veiksmais. Vartotojas prisiima riziką naudoti Sistemą.